Kaffeservering i kyrkan

Fredagar kl 11.00 från 20 januari till 17 februari.