Sommaren i Nordmarken

Under juli månad arrangerar Equmeniaföreningarna i Nordmarken ett antal träffar på olika platser för alla ungdomar.
Här kan du se hur programmet ser ut, självklart ligger det även med i kalendern.