Konfirmation

Vi erbjuder konfaläsning varje läsår med start på hösten och avslut efterföljande sommar.

Vi läser 1 helg i månaden och firar gudstjänst ihop på söndagen.

Vårt arbete görs ihop med övriga Equmeniakyrkor i kommunen.
För närvarande är det en grupp med 25 deltagare och ett antal unga hjälpledare.
För läsningen anvarar de pastorer som finns i tjänst i de olika församlingarna.

Du kan följa oss på instagram, Konfakompisar.

Är du intresserad av att va med på konfa hos oss, läs mer här!