Gemensam bön

Välkommen på gemensam bön i vår kyrka varje onsdag kl 19.00